Mitochondria i ich istotna rola

Mitochondria i ich istotna rola

Mitochondria są najważniejszymi organellami komórkowymi obecnymi we wszystkich organizmach eukariotycznych i są komórkowymi stacjami energetycznymi. Realizują reakcje oddychania komórkowego, uwalniając energię, która jest magazynowana w postaci adenozynotrifosforowego kwasu.

Budowa i znaczenie dla organizmu

Medycyna mitochondrialna ustaliła już dawno, że mitochondria, podobnie jak plastydy, są względnie autonomicznymi organellami. Są ograniczone podwójną błoną i mają własny system genetyczny. Badanie genomu mitochondrialnego ujawniło jego całkowicie unikalne cechy. Pierwsza szokująca wiadomość nadeszła w 1979 roku, kiedy odkryto, że odchylenia od uniwersalnego kodu genetycznego są powszechne w mitochondriach. Nieprawidłowości te stwierdzono później w wielu organizmach, szczególnie w mitochondriach zwierząt i grzybów.

Kodowanie ważnych informacji

Mitochondrialny system genetyczny zawiera zapis niektórych (ale nie wszystkich) białek mitochondrialnych i większości mitochondrialnych RNA (czasami z wyjątkiem kilku małych RNA, w tym niektórych transportujących RNA, które są transportowane do mitochondriów z cytoplazmy). Genom mitochondrialny koduje 13 podjednostek kompleksów łańcucha oddechowego. Genom jądrowy koduje pozostałe białka – nośniki elektronów, translokazy mitochondrialne, składniki transportu białek do mitochondriów, czynniki niezbędne do transkrypcji, translacji i replikacji mitochondrialnego DNA. Kiedy pojawiają się anomalie, organizm ludzki reaguje na to stanem chorobowym. Wtedy stosowane są substancje mitochondrialne. W ich składzie często jest witamina b complex, witamina k2, witamina b3, selen, l karnityna, kwas alfa liponowy, witamina d3, witamina c, witamina b12 oraz glutation.